Tema: Sociala medier

Vad gör barn och unga i sociala medier, vilka digitala plattformar används och hur fungerar de? Här kan du ta del av vägledningar och rapporter om barns och ungas användning av sociala medier.

Så används sociala medier

Användningen av sociala medier har ökat i alla åldrar under den tid Ungar & medier-studierna genomförts. I alla åldersgrupper är det vanligare att flickor använder sociala medier. Hur användningen ser ut i olika åldersgrupper, vilka kanaler som är mest populära och mycket mer kan du läsa om i undersökningen Ungar & medier 2021.

Ungas anmälningar av hat och hot på sociala medier

Antalet unga som anmäler hot och hat på sociala medier ökar. Det visar en studie som gjorts av Statens medieråd i samarbete med Ungdomsbarometern.

Digitala medier på föräldriska

Hur funkar olika sociala medier? Vad är det som gäller egentligen och hur gör man om man vill lämna sina digitala medier? Det och mycket mer kan du läsa om i snabbguiderna nedan.

Föräldraguider

Hur ska man förhålla sig till skärmtid, innehållsfilter, datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning? Här finns information för dig som vill hjälpa ditt barn att navigera i dagens medielandskap. 

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som vill lära dig mer om livet på nätet. Via filtreringen hittar du mer om sociala medier.