Tema: Datorspel

Hur ska man tänka kring åldersgränser och hur mycket spelar barn och unga idag? Här hittar du föräldraguider och undersökningar om barns och ungas medievanor.

Ungar & medier

46 % av föräldrar till 13–16-åringar anser att deras barn spelar för mycket, jämfört med 21 % av barnen själva. Det är ett av resultaten i undersökningen Ungar & medier- landets största undersökning av barns och ungas medievanor.

Vad ska mitt barn få spela?

För att stötta vårdnadshavare har Statens medieråd tagit fram guider med utgångspunkt i vad forskning visat om datorspel och andra fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. Det långa svaret hittar du i föräldraguiderna nedan. Här är det korta svaret:

  • Det finns inga övertygande bevis om att datorspel gör barn våldsamma.
  • Åldersrekommendationer och innehållsdeklarationer på spel ger information om i vilken mån innehållet kan uppfattas som olämpligt för barn i olika åldrar.
  • Ett tips är att sätta sig in i spelen och visa intresse för det barnet gör – även om man inte spelar själv.

Snabbguide spel – digitala medier på föräldriska

Hur mycket används mobilspel, dator- och konsolspel av barn och ungdomar i olika åldrar och vad gör de där? Här kan du som vuxen ta del av två snabbguider om spel.

  • Barn framför skärm. Foto: Shutterstock, symbol: Springtime-Intellecta.

    Vad ska mitt barn få spela?

    Att spel – i den här texten ett samlingsbegrepp för spel i dator, tv-spel, mobiltelefon eller surfplatta – har en stark attraktionskraft...

    Dator och TV-spelFöräldrarVägledning

Ungar & medier

I serien Ungar & medier har barns och ungas medievanor och attityder kring medier studerats sedan 2005. Här hittar du alla undersökningar som genomförts i serien Ungar & medier.

MIK Sveriges kunskapsbank

Kunskapsbanken är fylld med tips, fördjupning och material för dig som vill lära dig mer om livet på nätet. Via filtreringen hittar du mer om dator- och tv-spel.