Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Virala konsekvenser

I den här övningen diskuteras om man får använda bilder och filmklipp som finns på nätet hur som helst. Vad är det som gäller när man länkar till andras material – behöver man tillstånd eller räcker det med att uppge källan?

40-80 minuter
uppkopplad enhet
Publicera Upphovsrätt Klassrummet Övning
Person som hoppar bungy-jump över vatten. Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock.

Syfte:

 • Att öka kunskapen om rättigheter och skyldigheter vid publiceringar på internet och upphovsrättslagen i praktiken på nätet.
 • Att öka medvetenheten om hur snabbt och brett spridning på internet kan ske.
 • Att öka medvetenheten om medielogik i nyhetsmedier.
 • Att öka medvetenheten och kunskapen om varför den som publicerar något bör ta ställning till om hen vill skydda sitt material eller inte, för sin egen men också för andras skull.

Övningen bygger på att alla elever har hört podden om Bungyjumpfallet (20 minuter.). Eleverna kan lyssna gemensamt i helklass eller få i förberedande hemläxa att lyssna på podden.

Podden handlar om 20-åriga Rebecka Johansson som filmade när hennes kompis hoppade bungyjump. Linan gick av, men kompisen överlevde mirakulöst. Ett tv-bolag i Australien får tillstånd att sända Rebeckas filmklipp på tv i samband med en intervju med kompisen om vad som hände. Men bolaget lägger även ut filmklippet på sin Youtubekanal och snart har flera hundra mediebolag och andra runt om i världen använt klippet utan Rebeckas medgivande. Hon får hjälp av experter på upphovsrätt att stämma flera av dessa och många döms till att betala böter, inklusive den brittiska tidningen The Guardian.

1. Samtala kort i helgrupp kring podden:

 • Varför tror du att tv-bolaget lade ut filmklippet på Youtube utan tillstånd?
 • Varför spred sedan nyhetsbolag och andra klippet vidare utan tillstånd?
 • Vem/vilka drabbades av att filmklippet spreds utan tillstånd och på vilket sätt?

2. Arbeta i par eller smågrupper

Eleverna ska hitta minst tre ställen på nätet där Rebecka Johanssons filmklipp går att se. De undersöker:

 • Anges någon källa/ägare till klippet?
 • Skiljer sig sättet som klippet presenteras på mellan de olika kanalerna?
 • Skulle du själv ha tänkt på att en delning av klippet skulle kunna vara ett brott mot upphovsrätten?

3. Helgrupp

Samla alla i helgrupp. Låt eleverna ge exempel på vad de hittat och berätta vilka funderingar som väckts.

4. Enskilt eller i smågrupper

Eleverna arbetar enskilt med att gå tillbaka några dagar i sina egna flöden på sociala medier. De ska undersöka om de själva delat, gillat och/eller kommenterat något som kan vara upphovsrättsskyddat material.

5. Helgrupp

Samla alla i helgrupp. Elever som har hittat exempel presenterar dessa.

Diskutera till sist gemensamt eller i smågrupper utifrån följande frågor:

 • Är det korrekt/rättvist att de som spred Rebeckas filmklipp fått betala böter?
 • Har du själv eller någon du känner råkat ut för något liknande?
 • Idag är det många som filmar och fotograferar när de till exempel blir vittne till slagsmål och olyckor. Är det okej att sprida sådana filmer/bilder vidare?
 • Kommer du att agera annorlunda nästa gång du funderar på att publicera eller dela ett klipp?

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Mobil som streamar musik. CC0 licens, pexels.com

  Upphovsrätt eller fel

  Många, kanske de flesta unga har idag någon gång laddat ner eller spridit upphovsrättsskyddat material, mer eller mindre...

  Juridik brott och regelverkHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Person som hoppar bungyjump. Foto: Shutterstock.

  Dokumentärpodd om Bungyjump-fallet

  Får man använda de bilder och filmklipp som finns på nätet hur som helst? Vad är det som gäller när man länkar till andras...

  Hälsa och välmåendeHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Domarklubba, CC0-licens, pexels.com

  Vad är upphovsrätt?

  I dagens digitala medielandskap är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla...

  Juridik brott och regelverkHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial