Statens medieråd

Ta kontroll över dina data

Algoritmerna personaliserar våra sökresultat och nyhetsflöden utifrån den information (data) som finns om oss. Det handlar både om data som vi delat medvetet och om data som genererats utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det.

data och diagram, CC0-licens pexels.com

CC0-licens pexels.com

 Att ta total kontroll över vilka data som delas om oss på nätet är i princip omöjligt även om du loggar ut för all framtid. Men alla kan göra något för att bättre skydda sin personliga integritet. I den här övningen får eleverna gå igenom sina inställningar för att ta mer kontroll över vilka data de delar.

Syftet med övningen är:

 • Att upptäcka hur data om eleven delas, ofta omedvetet, på nätet.
 • Att få verktyg för att kunna ta mer kontroll över sin personliga information och vara mer aktiv i att skydda sig och dela med sig av personlig information.

Låt eleverna gå igenom sina inställningar och samla in information i en eller flera tjänster enligt följande instruktion.

 1. Ändra sekretessinställningar
  Se över sekretessinställningar i alla dina tjänster. De brukar finnas under ”Inställningar”. Kolla till exempel vilka som kan se sådant du postar och vilken information du har gett tjänsten tillstånd att dela med andra, till exempel företag.
 2. Hur mycket vet företagen om dig?
  Gå till Google Dashboard för att se vilken information Google samlar in om dig. Undersök sedan vilka data Facebook har sparat om dig genom att gå till ”Inställningar” > ”Ladda ned en kopia av dina Facebook-data”. Leta bland inställningarna på andra plattformar du använder för att se om du kan stärka skyddet av dina privata uppgifter. Viktigt att detta görs enskilt så inte dina klasskompisar råkar få se saker som är privata.
 3. Logga ut
  Undersök hur många tjänster du är inloggad i just för denna övning. Logga ut från de som inte är nödvändiga. Genom att inte alltid vara inloggad samtidigt som du surfar på nätet begränsar du den mängd personliga data du delar med dig av.
 4. Rensa kakor
  Låt om möjligt bli att acceptera kakor (ibland fungerar inte tjänsten lika bra om du inte accepterar kakor). Rensa bort kakor regelbundet. Det kan du vanligtvis göra genom att gå in under ”Systeminställningar” i den webbläsare du använder.

Samla och sammanfatta i helgrupp

Samla gruppen och be om exempel på vad eleverna gjort och ändrat på. Har någon blivit överraskad av information de stött på under arbetets gång, till exempel kring data som Facebook eller Google samlat in om dem?