Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Reklam eller redaktionellt budskap?

I traditionella medier har reklam och journalistik hållits isär och sett olika ut för att konsumenten ska veta vad som är vad. Men idag, när människor blir allt mer reklamtrötta, försöker många marknadsförare använda sig av reklam som inte alls ser ut som reklam. Ibland ser det ut som journalistik, ibland är reklamen dold, inbäddad i till exempel en blogg eller Youtubevideo.

15-45 minuter
muntligt
Vinklade budskap Reklam Dold reklam Klassrummet Övning
Hög av magasin.

Foto: Shutterstock.

Samtala i par och ta reda på skillnaden mellan olika typer av medier och innehåll

Börja med att undersöka skillnaden mellan olika medier och innehåll. Det handlar i första hand inte om form (artiklar, poddar, tv-inslag) utan om den traditionella synen på skillnaden mellan till exempel journalistik och reklam.

Gör sedan stödanteckningar kring följande kategorier:

Journalistik

Journalistik är medieinnehåll som ska vara opartiskt och bygga på trovärdiga, granskade källor. Olika åsikter ska ges utrymme för att mottagaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning.

Reklam

Reklam är budskap/meddelanden vars syfte är att marknadsföra en produkt, tjänst eller idé, oftast mot betalning. Dold reklam är sådant som företag betalar för men som inte annonsmärks lika tydligt som traditionell marknadsföring.

Information

Information är kunskap eller budskap i en konkret form, och består ofta men inte alltid av en samling fakta. Information utgör innehållet i de meddelanden som överförs vid kommunikation och utgör också innehållet i olika typer av lager av kunskap och budskap, som en bok eller databas. (källa: Wikipedia)

Propaganda

Propaganda är budskap som vill få mottagaren att ändra åsikt och uppfattning, kanske även sitt beteende. Propaganda används ofta för att ”marknadsföra” en politisk idé eller ideologi.

Samtala i helgrupp

Definiera tillsammans de olika kategorierna och diskutera därefter utifrån följande frågor:

 1. Vad är medier?
  Medier kan beskrivas som ett sätt att nå ut med information till många människor. Olika syften kan vara att: Informera (upplysa, öka kunskap, ge fakta), Kommentera (åsikter, språkrör, påverka), Granska (makten, beslutsfattare, kommersiella företag),
  Kommunicera (inom eller mellan grupper, sälja), Underhålla
 2. Vilka uttryck kan medier ta sig?
  Till exempel: text, bild, ljud, film och animation.
 3. Vilken sorts medier finns idag och i vilka kanaler?
  Till exempel: internet, radio, tv, print (tidningar, böcker) och bio.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Exteriör bild på varuhuset Macys i New York. Foto: CC0 Licens pixabay.com

  Reklamkurragömma

  Dold reklam, eller smygreklam som det brukade kallas, fanns långt innan internet uppfanns. Ett känt exempel är 100 år gammalt....

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Papper och penna på bord. Foto: Shutterstock.

  Byt perspektiv – från reklam till journalistik

  Övningen kan göras som ett snabbt tankeexperiment där eleverna kastar ut idéer som de sedan presenterar och diskuterar -...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Domarklubba, CC0-licens, pexels.com

  Gör reklam för lag & rätt

  Låt eleverna tillverka ett eget reklambudskap för Sveriges Marknadsföringslag och skyddet av barn och unga mot dold rekl...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial