Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Läs och bli en medveten publicist

Här får du ett färdigt lektionspaket med ett urval av övningar med syfte att stärka dina elever vad gäller det publicistiska perspektivet. Övningarna relaterar till boken Förstörda bevis. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

320 minuter
koperingsunderlag
Publicera Upphovsrätt Klassrummet Lektion
Publicistguiden. Omslag Publicistguiden: Springtime-Intellecta, omslagsillustration Förstörda bevis: Kim W Andersson.

Omslag Publicistguiden: Springtime-Intellecta, omslagsillustration Förstörda bevis: Kim W Andersson.

Till boken finns en mall för hur man kan dela in bokens kapitel för att kunna genomföra ett läsprojekt i sin klass. Det är viktigt att värna om bokens berättelse, språk och i synnerhet det gemensamma läsandet/läsupplevelsen.

Arbetet med boken kan kopplas till Publicistguiden Öppnas i nytt fönster. för lärare som vill använda nyheter, medier och journalistik i sin undervisning. I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande exempelvis upphovsrätt och källkritisk informationssökning.

Lärare kan även fördjupa sin undervisning med lektioner från Mediekompass Länk till annan webbplats. vars uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med journalistik och medier.

Eleverna kan med fördel introduceras till Upphovsrättsskolan Länk till annan webbplats. där de kan få svar på och lära sig om upphovsrätt på ett enkelt och tydligt sätt.

Som utvärdering kan eleverna skapa ett publicistintyg med en checklista av påståenden som de själva fyller i efter att ha läst boken och arbetat med uppgifterna.

Syfte

Syftet är att eleverna introduceras till journalistikens värld. De lär sig om bland annat upphovsrätt och pressetik utifrån ett publiceringsperspektiv med utgångspunkt i det som händer i boken samtidigt som de tränar lässtrategier för att förstå och tolka texten. Eleverna utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information och lär sig om skolbibliotekens roll och användningsområde.

Är du lärare i svenska och/eller samhällskunskap?

Läs boken Förstörda bevis Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. med dina elever och få en gemensam läsupplevelse och spännande berättelse samtidigt som ni diskuterar olika publicistiska dilemman och hur man bäst gör sin röst hörd. Träna lässtrategier och läsförståelse i kombination med aktuella frågor. Du får här två mallar för hur du kan dela in bokens kapitel och diskutera när du genomför ett läsprojekt med dina elever. Du får också ett förslag på fyra läspass med tillhörande fyra praktiska lektioner till varje pass. Du kan annars själv lägga upp dina pass utifrån mallarna.Det finns även ett publicistintyg som dina elever kan ge sig själva efter att ha arbetat med boken.

Förutom koppling till värdegrunden i läroplanen samt det centrala innehållet i svenska och samhällskunskap för år 4-6 får dina elever en inblick i vilken viktig roll skolbiblioteket har och hur de bäst kan använda sig av det.

Dessutom ingår det frågor till varje kapitel som man kan använda under lektionerna eller separat – exempelvis i samband med läsning eller som förberedelse inför lektionerna.

Arbeta med gemensam läsning, högläsning eller läsning i grupper. Du som lärare känner dina elever och vet hur du bäst organiserar läsningen. Du kan till exempel fördela roller som ordletare, sammanfattare och diskussionsledare eller använda dig av den metod som passar just dina elever.

Förstörda bevis Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. är den första boken i serien Scoopet och är skriven av Martin Widmark och Erik Fichtelius.

När skolbiblioteket hotas av nedläggning startar bästisarna Hugo och Maryam ett upprop för att rädda både biblioteket och Billy, skolans bibliotekarie. Men trots att de samlar in hundratals namn så lyssnar ingen på dem och kommunalrådet Kurt Rydén gör något de aldrig kunnat föreställa sig. Då bestämmer sig kompisarna föra att starta nättidningen Scoopet för att få ut sin nyhet på sitt eget sätt.

Boken är en spännande berättelse som samtidigt är fylld av fakta om till exempel hur en nyhet blir till, vad man ska tänka på när man vill publicera något och vem som fattar beslut i en kommun eller i skolan och vad det kan få för konsekvenser.

Teman som tas upp i boken är:

 • Demokrati
 • Göra sin röst hörd/ifrågasätta
 • Lag på skolbibliotek
 • Ta bilder och dela/publicera
 • Lokaltidning/radio
 • Reklamfinansierad journalistik
 • Belägg för det man publicerar
 • Informationssökning
 • Källkritik
 • Är nyheten/påståendet sant?
 • Skillnad mellan fakta och åsikt
 • Vinkla ett budskap
 • Kommentarsfält

Martin Widmark och Erik Fichtelius lärde känna varandra när de gjorde ett samarbete om barns läsning och läsförståelse. De upptäckte då att de båda har ett stort engagemang i att hjälpa barn och unga att hitta i en värld av nyheter, där det inte alltid är självklart att det som skrivs är sant. Tillsammans bestämde de sig för att skapa berättelsen om Scoopet och gänget som driver sajten (ur boken Förstörda bevis).

Inbjudan till eleverna:

Läs boken om Scoopet där en skandal avslöjas!

Följ bästisarna Hugo och Maryam när de upptäcker att något skumt händer i skolan. Starta en bokcirkel/klubb och läs den spännande berättelsen!

Undersök och lär dig hur en nyhet blir till, hur en journalist arbetar och vad man ska tänka på när man vill göra sin röst hörd!

Läsmall

Medieordlista

Läspass kapitel…

 • Förklara/tolka rubriken. Att samtala runt rubrikerna till varje kapitel/ kan kopplas till rubriker i artiklar-löpsedlar
 • Diskutera: Handlingen i varje kapitel, vad som händer i berättelsen (traditionell läsförståelse, lässtrategier)
 • Ordlista: ord i texten att förklara, medieordlista
 • Begrepp: Publicistiska begrepp introduceras
 • Okej-Inte okej? Etik, lagar, principer som man kan koppla till det lästa (Koppla till Upphovsrättsskolan, Publicistguiden)
 • Att tänka på: Förslag på ett publicistisk dilemma eller sådant eleven/gruppen själva formulerar efter lästa kapitel

Lektion kapitel…

 • Undersök: Här undersöker eleverna en större fråga om något som tas upp i boken
 • Metod: Praktisk uppgift som använder sig av publicistiska begrepp som till exempel intervju, faktagranskning, informationssökning mfl (koppla till publicistguiden)

Läspass kapitel 1-4

Bild som journalistik

Förklara/tolka rubriken: Se det från den ljusa sidan

 • Vad menas med det? Förklarar rubriken något?

Diskutera:

 1. Vilka karaktärer möter vi?
 2. Hur är de?
 3. Vad gör de?
 4. En kille i sexan säger: Vad ska vi med en bibbla till? Allt finns ju på nätet!
 5. Vem bestämmer om skolbiblioteken?

 • Ordlista: Ifrågasätta, dolt hot, namnlista
 • Begrepp: intervju
 • Okej-Inte Okej? Är det okej att Maryam tog en bild på kommunalrådet i smyg? Får hon sprida bilden? Vad händer om någon annan sprider bilden?
 • Att tänka på: Att vinkla information kan en journalist göra för att presentera sitt material i en tidning. Att vinkla ett budskap kan också kan användas för att passa någons syfte.

Lektion till kapitel 1-4

Upphovsrätt

Undersök:
Vem bestämmer?

 • I din kommun?
 • I din skola?
 • I din klass?

Varför skolbibliotek?

 • Har ni ett skolbibliotek på er skola?
 • Vilka arbetar där?

Metod: Intervju

Intervjua skolbibliotekarie, rektorn, elevrådsordföranden eller någon annan som har inflytande eller arbetar med något som påverkar dig. Fråga till exempel varför de har valt att jobba med det de gör och vad de tycker om att ha inflytande och ansvar.

Läspass till kapitel 5-7

Vad blir en nyhet

Förklara/tolka rubriken: Kom tillbaka när ni har en riktig nyhet!

 1. Vad menas med det?
 2. Vad är en riktig nyhet?
 3. Vad är ett scoop?
 • Diskutera: Vad krävs för att man ska kunna publicera en nyhet?
 • Ordlista: belägg, scoop, källkritik
 • Begrepp: lokaljournalistik, mottagare, konsument, producent
 • Okej-Inte okej? Är det okej att publicera bilden på kommunalrådet?
 • Att tänka på: Det finns alltid olika åsikter om hur något har gått till. Det är viktigt att flera röster får höras.

Lektion till kapitel 5-7

Källkritik

Undersök:

 1. Finns det en lokaltidning där du bor?
 2. Vad heter den?
 3. Vilka arbetar där?
 4. Vad skriver de om?
 5. Vad är skillnaden mellan åsikt och fakta (nyhet)?

Titta i din lokaltidning. Hittar du texter som är nyheter/fakta eller uttrycker åsikter.

Metod: Faktagranskning

Läspass till kapitel 8-10

Informationssökning

Förklara/tolka rubriken: I direktsändning

 1. Vad menas med det?
 2. Vilka fördelar finns med direktsändning?
 3. Vilka är nackdelarna?
 • Diskutera: Varför tyckte Hugo att det var läskigt att leta efter sanningen?
 • Ordlista: sökord, statistik, nyhetssajt
 • Begrepp: Avsändare
 • Okej-Inte okej? Är det okej av kommunalrådet att förstöra listorna? Är det okej att skriva om vad kommunalrådet har gjort med listorna?
 • Att tänka på: Att det måste finnas belägg för det man publicerar.

Lektion till kapitel 8-10

Undersök:

 1. Hur mycket kostar olika saker på din skola?
 2. Personal?
 3. Lokaler?
 4. Mat?
 5. Böcker?
 6. Vem är bäst att fråga?
 7. Var ska man söka?

Metod: Informationssökning

Läspass till kapitel 11-13

Medie- och yrkesetik

Förklara/tolka rubriken: Nyhetsflashar på!

Diskutera:

 • Varför heter kapitlet så?
 • Vad är en nyhetsflash? Finns det andra ord ni använder för det?
 • När är det bra?
 • När är det mindre bra?
 • Vad ska man tänka på eller göra när man har läst en sådan?

 • Ordlista: riksnyhet, löpsedel, reportage
 • Begrepp: Kommentarsfält
 • Okej-Inte okej? Är det okej av Scoopet att intervjua Saga när de vet att hon är släkt med kommunalrådet? Är det ok att filma kommunalrådet när han hälsar på sin mamma?
 • Att tänka på: Att det kan vara en tunn gräns mellan att avslöja något viktigt och att hänga ut någon.

Lektion till kapitel 11-13

Undersök:

Titta på kommentarsfälten i några tidningar, sociala medier och andra sajter du brukar besöka.

 • Vad skriver folk om?
 • Vilka budskap vill de förmedla?
 • Vilket syfte har de med det de skriver?
 • Vinklar de sitt budskap på något sätt?

Metod: Digital läsning

Publicistintyg

Ge dig själv ett intyg Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. efter att ha läst Förstörda bevis. Pdf, 2 MB.

Bocka av vad som stämmer på dig efter att ha läst boken.

Be din lärare signera!

Frågor till boken Förstörda bevis

Kapitel 1

På raderna

 1. Hur beskrivs Malmeborgs kommunhus?
 2. Det står att rektor Gunilla skruvar sig på sin stol. Vad betyder det? Hur känner man sig då?
 3. Vad är ett kommunalråd?
 4. Vad är det för besked som rektorn får av kommunalrådet?
 5. Vad är orsaken till det?
 6. Vad gör kommunalrådet som får rektorn att känna sig obekväm?
 7. Vad är det för dolda hot som rektorn får?

Mellan raderna

 1. På första sidan får man en varning på att något kommer hända. Hur beskrivs det?

Kapitel 2

På raderna

 1. Varför är bibliotekarien Billy så nöjd?
 2. Billy känner igen sig i Maryam och Hugo. På vilket sätt?
 3. Vad är det för skoluppgift Hugo och Maryam har?
 4. Vad menar Billy med att Maryam och Hugo har börjat ifrågasätta?
 5. Vem är Kurt Rydén?

Mellan raderna

 1. Kapitlet heter en gnagande oro. Vad betyder det?
 2. Vad menar Billy med att vissa saker aldrig förändras?
 3. Varför tycker Mariam att Hugo är en latmask?

Kapitel 3

På raderna

 1. På vilket sätt får Hugo och Maryam reda på vad som händer mellan rektorn och Billy?
 2. Mellan raderna
 3. Rektorn menar att biblioteket inte ska läggas ner. Hur tänker hon då?
 4. Vad betyder att få sparken? Får Billy eller får han inte sparken?
 5. På vilket sätt struntar rektorn i lagen?

Kapitel 4

På raderna

 1. Vad är det barnen kommer på för att protestera?
 2. Varför tappar Maryam och Hugo självförtroendet när de går in till Kurt Rydén?
 3. Varför blir Hugo så upprörd?

Mellan raderna

 1. Varför skulle de ansvariga ändra sig om de fick namnlistor?
 2. Varför är flera lärare försiktiga med att skriva på?

Kapitel 5

På raderna

 1. Vad är LB?
 2. Varför överlever LB trots allt?
 3. Vad har Clara Svante Palmgren för uppgift?
 4. Vad är det för tips det talas om?
 5. Varför vill tidningen inte ta in Maryam och Hugos nyhet?
 6. Vad menas med att man har belägg för något?

Mellan raderna

 1. Varför vill redaktören att det ska vara starka känslor i bilden från ålderdomshemmet?
 2. Hur kan man göra det?

Kapitel 6

På raderna

 1. Varför tycker Maryam att det är intressant att det jobbar så få på LB?
 2. Vem är Johanna?
 3. Vad har hon för förslag?
 4. Varför är Christina deras bästa lärare?
 5. Varför ska man skriva nyheter?
 6. Vad är skillnaden på fakta och åsikt?
 7. Vad kallas det när man skriver åsikter i en tidning?

Mellan raderna

 1. Varför tänker Hugo att det tidigare aldrig skulle ha hänt att några i sexan hälsade på dem?
 2. Varför är det så svårt att svara på Christinas frågor?

Kapitel 7

På raderna

 1. Varför är namnet på nyhetssajten så viktig?
 2. Vad är ett scoop?
 3. Varför tycker Johanna att det är svårare att skriva en nyhet än att lägga ut en video på Youtube?
 4. Vad betyder publicera?

Mellan raderna

 1. Varför måste det man skriver stämma?

Kapitel 8

 1. Vad upptar Maryams tankar den här morgonen?
 2. Vad menar Johanna med att det behövs lite push?
 3. Varför gör de en lista på sökord?
 4. Vad får de reda på med statistik?

Kapitel 9

På raderna

 1. Vem är Katinka Larsson och vad jobbar hon med?
 2. På vilket sätt håller hon sig uppdaterad?
 3. Vad menar hon med att de har fått konkurrenter?
 4. På vilket sätt får Maryam och Hugo kontakt med Katinka?
 5. Varför tycker Maryam att det är spännande att ge sig in i journalistiken?
 6. Varför tycker Hugo att det är lite läskigt?
 7. Varför tycker Katinka att direktsändningen är bra radio?

Mellan raderna

 1. Varför känner Katinka sig olustig efter nyhetssändningen?
 2. Varför tycker Katinka att direktsändningen med Kurt Rydén är bra radio?

Kapitel 10

På raderna

 1. Varför har tidningen annonser på förstasidan?
 2. Vad är skillnaden mellan annonser och artiklar?
 3. Vad berättar Maryams mamma för henne?

Mellan raderna

 1. Vad är det som känns i hela kroppen på Maryam?
 2. Hur hänger tidningsnyheten och deras skolbibliotek ihop?
 3. Varför borde de träffa Saga?

Kapitel 11

På raderna

 1. Vad är det man firar på äldreboendet?
 2. Varför känns det inte bra?
 3. Varför hurrar man för Saga?

Mellan raderna

 1. Vad betyder det att Hugo tycker att det känns som att sätta på sig ett par glasögon och se saker på ett nytt sätt?
 2. Vilken vinkel väljer Scoopet att ha på sin nyhet?

Kapitel 12

På raderna

 1. Vem är Johan och vad jobbar han med?
 2. Är det ok att Johanna filmar Kurt Rydén?
 3. Varför tittar Kurt Rydén misstänksamt på Johanna?
 4. Varför blir han rasande?

Mellan raderna

 1. Varför säger Rydén att de inte ska glömma det när det går till valurnorna?

Kapitel 13

 1. Vad menar Scoopet med sin rubrik Hajfiske och vinprovning för skattepengar?
 2. Varför är det bra att Johan har förstorat upp barnens bild på Rydén?
 3. Vad är en riksnyhet?
 4. Vad är en löpsedel?

Mellan raderna

 1. Varför kommer Scoopets nyhet bli en riksnyhet?
 2. Vad leder Scoopets nyhet till?

Fördjupning

MIK för mig

I MIK för mig hittar du fler lektioner som handlar om bland annat upphovsrätt och publicering.

Poddar

Lyssna gärna på Statens medieråds dokumentära poddar om Instagram-målet och Byngyjump-fallet.

Mediekompass

> Lektionstips på mediekompass.se Länk till annan webbplats.
>Ladda ner Pdf-filen Faktablad om medier på mediekompass.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphovsrättsskolan

> Mer om upphovsrätt på upphovsrättsskolan.se Länk till annan webbplats.

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Tjej med mobil i händerna. Foto: Shutterstock.

  Dokumentärpodd om Instagram-målet

  I december 2012 skakas Göteborg av oroligheter utanför flera skolor. Bakgrunden är ett anonymt konto på bildappen Instagram...

  Juridik brott och regelverkHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Omslag till Publicistguiden

  Publicistguiden

  Hur mycket får man egentligen låna av andras texter, bilder och filmer? Hur arbetar en journalist? Publicistguiden är ett...

  MassmediaLärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Person som hoppar bungyjump. Foto: Shutterstock.

  Dokumentärpodd om Bungyjump-fallet

  Får man använda de bilder och filmklipp som finns på nätet hur som helst? Vad är det som gäller när man länkar till andras...

  Hälsa och välmåendeHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial