Artikeln publicerad • Sidan uppdaterad

Köp, köp, köp! Om reklamens påverkan

Mycket i vårt samhälle går ut på att sälja. Reklamen har här en stor betydelse och företag lägger ned stora summor på sin marknadsföring. Ändå säger de flesta av oss att vi inte påverkas av reklam. Kan det verkligen vara så? Syftet med övningen är att öva sig i att kritiskt granska reklamens budskap.

15-30 minuter
tavla/whiteboard
Vinklade budskap Reklam Klassrummet Övning
Times square i New York, CC0-licens, Fotograf: smaus / Pixabay.com

CC0-licens, Fotograf: smaus / Pixabay.com

Linjeövning i helgrupp

Tänk er att det går en linje genom rummet. Linjen symboliserar en skala där den ena änden betyder "inte alls" och den andra änden betyder "jättemycket". Läs ett påstående och låt eleverna placera sig på linjen beroende på i hur hög grad de håller med om påståendet.

Påståenden

 • Jag påverkas av reklam.
 • Jag tillhör en viktig målgrupp som reklammakarna specifikt riktar sig till via skräddarsydd reklam.
 • Reklamen påverkar våra attityder vad gäller utseende.
 • Reklamen påverkar våra attityder till hur kvinnor och män bör bete sig.
 • Reklam får mig att vilja konsumera mer.

Undersök i grupper

Leta upp två exempel på reklam som ni anser riktar sig till er. Det kan handla om reklambilder, texter och reklamfilmer.

 • På vilket sätt riktar sig detta till er?
 • Vilka argument används för argument att få er att köpa?
 • Reflektera kritiskt kring den reklam ni valt. Innehåller den stereotyper, överdrifter och så vidare?

Extra!

Om du vill veta mer om reklam, läs gärna antologin Marknadsmässig kurragömmalek som gavs ut 2017 av Statens medieråd och Nordicom.

> Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam

Tips!

Här hittar du fler övningar som ingår i MIK för mig - ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

 • Dator med google.com, CC0-licens, Pixabay.com / 377053

  Vem ska man tro på? Om att lita på information

  Ibland är det så att vi litar på information utifrån var den kommer ifrån. Det kan handla om såväl människor vi känner som...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Gamla sovjetiska propagandaaffischer, CC0-Licens, Pixabay.com

  Hittar du historiens tvättbjörnar? Om propaganda

  Filmen om tvättbjörnar, Det nya hotet, visar hur man kan skapa rädsla och avståndstagande genom propaganda. Detta har...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial
 • Politiker debatterar på 1700-talet, CC0-Licens, Pixabay.com

  Det där tror jag inte på! Om egenintresse

  De flesta som för fram ett budskap har någon form av egenintresse. Det vill säga att den som berättar något, i någon form,...

  KällkritikHögstadiet Lärare och skolpersonalLärarhandledningar och lektionsmaterial